Verloren voorwerpen

Leerkrachten, leerlingen, poetspersoneel en toezichters vinden jammer genoeg regelmatig voorwerpen die door de leerlingen achtergelaten worden. 
Om het voor de leerlingen en hun ouders zo eenvoudig mogelijk te maken om hun verloren voorwerpen terug te vinden, proberen we deze steeds zoveel mogelijk te verzamelen.

WAT wordt verzameld?

- kledij: sweaters, jassen, mutsen, handschoenen, ...

- voorwerpen van uitstappen of openluchtklassen: slaapzakken, rugzakken, schoenen ...

- drinkflessen en doosjes met naam

Doosjes en drinkflessen zonder naam worden NIET verzameld! Wegens de enorme hoeveelheid en de geurhinder die dit vaak met zich meebrengt, is het onmogelijk om deze te verzamelen en (lange tijd) te bewaren. Denk er dus aan om deze te merken, zodat we ze kunnen terugbezorgen en samen ons steentje kunnen bijdragen aan een afvalarme leefomgeving.

WAAR worden de voorwerpen verzameld?

De voorwerpen die op school gevonden worden, worden verzameld in het gangetje naast de godsdienstklas. Kom gerust regelmatig een kijkje nemen of er niets van jou bij ligt.

Gemerkte voorwerpen worden teruggebracht naar de eigenaar. 

HOE LANG worden de voorwerpen verzameld?

De voorwerpen worden gedurende enkele weken uitgestald op de tafels in de gang naast de godsdienstklas. Indien ze langere tijd blijven liggen, worden ze bewaard in dozen onder de tafel. 

Twee maal per jaar (voor de kerstvakantie en de laatste week van juni) houden we op school nog een laatste kijkweek. Alle voorwerpen worden dan in de polyvalente zaal verspreid, zodat leerlingen en ouders nog een laatste kans krijgen om hun verloren voorwerpen te herkennen en mee te nemen. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht via het ouderplatform.

Voorwerpen die dan nog altijd niet door de eigenaar opgehaald zijn, worden geschonken aan een goed doel.