Sociale vaardigheden

Een school moet meer zijn dan 'leren lezen, schrijven en rekenen'. Naast de cognitieve vaardigheden hechten wij met ons team ook veel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. 

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die betrekking hebben op de omgang met anderen. Ze zijn noodzakelijk voor het opbouwen en onderhouden van een relatie. Ook zijn sociale vaardigheden onmisbaar bij een goede samenwerking. Bij sociale vaardigheden horen onder andere: inzicht hebben in de ander, goed kunnen luisteren, aandacht hebben voor andermans gevoelens en conflicten oplossen. Sommige kinderen zijn in aanleg erg sociaal vaardig, maar bij veel kinderen moet het nog (verder) ontwikkeld worden. Daar willen wij als school ook ons steentje toe bijdragen

Hoe trachten wij de leerlingen sociaal vaardiger te maken?

Lees hier ons beleid om van onze school een betere leer- en leefomgeving te maken.

Gebo, samen één (anti-pestbeleid).pdf555,9 Kb(pdf)