Schoolraad

In onze schoolraad zetelen telkens 3 vertegenwoordigers van de ouders (geleding ouders), van het personeel (pedagogische raad) en van de lokale gemeenschap. 

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar en vergadert minimaal twee keer per schooljaar onder leiding van de directeur.

 • Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bv.: wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur
 • U kan hieronder steeds de verslagen van de schoolraad raadplegen.
 

Samenstelling

 • Kathleen De Meyer Directie

  Functies

  Directie
 • Patricia Verschueren Klas 1B

  Functies

  Geleding pedagogische raad
 • Ellen Stephani Klas 6B

  Functies

  Geleding pedagogische raad
 • Leen Heivers administratief medewerker

  Functies

  Geleding pedagogische raad
 • Michella Schou Mama van Lina (L4) en Zoë (L3)

  Functies

  Geleding ouders
 • Ilde Vandenbulck Mama van Helena (L5)

  Functies

  Geleding ouders
 • Annelies Van Loo Mama van Ruben Mirte (L6) en Lotte (L4)

  Functies

  Geleding ouders
 • Anne Verfaillie

  Functies

  Geleding lokale gemeenschap
 • Jan Van de Wiele

  Functies

  Geleding lokale gemeenschap
 • Conny Uytterhoeven

  Functies

  Geleding lokale gemeenschap