Onderhoudspersoneel

Dankzij ons onderhoudspersoneel ziet onze school er altijd spik en span uit! Nog voor de eerste leerlingen op school arriveren, zijn zij al druk in de weer. Ze onderhouden de klassen, de gangen, de toiletten, de refter,... 
Daarnaast helpen zij ook mee tiijdens het middagmaal van de leerlingen.