Naschoolse opvang

Gratis opvang op school

Voor en na schooltijd is er op school gratis toezicht. ’s Morgens kunnen de leerlingen vanaf 7u30 op school terecht. De naschoolse opvang loopt tot 18u (op woensdag: tot 13u).

  • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

7u30 – 8u45 en 15u45 – 18u 

  • Op woensdag:

7u30 – 8u45 en 11u55 – 13u 

Buitenschoolse kinderopvang De Wiebelboom

Onze gemeente biedt op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen) opvang aan voor lagere schoolkinderen.

Voor deze kinderopvang wordt er kleine vergoeding gevraagd en dient men zich vooraf in te schrijven

Meer info kan je terugvinden op de website van de gemeente.

Verantwoordelijke: Anne Verfaillie