Middagmaal

Tussen twaalf en één eet idereen... thuis of op school. Leerlingen kunnen vooraf warme maaltijden bestellen of zelf een gevulde brooddoos meebrengen. 

Boterhammen

De leerlingen kunnen 's middags meegebrachte boterhammen opeten in de schoolrefter. Mogen we vragen om de boterhammen in een brooddoos mee te brengen zodat afval vermeden wordt?

Gratis te verkrijgen bij je maaltijd: soep en water.

Warme maaltijd

Je kan ook een warme maaltijd bestellen (betalend). Dit doe je ten laatste op dinsdag van de voorafgaande week. Dit kan per mail of schriftelijk. 

Annuleren van maaltijden (bv. bij ziekte) dient te gebeuren vóór 8u45u ’s ochtends. Dit kan telefonischof per mail.

Naar huis

De leerlingen die naar huis gaan eten, worden opgehaald aan de poort om 11u55. Indien zij zelfstandig naar huis gaan, wordt dit schriftelijk gemeld aan de klasleerkracht of het secretariaat. Ze komen niet terug naar school voor 12u40. Vanaf dan is er weer toezicht op de speelplaats. De kinderen worden ten laatste om 12u55 terug op school verwacht.