Middagmaal

Tussen twaalf en één eet iedereen... thuis of op school. Leerlingen kunnen vooraf warme maaltijden bestellen of zelf een gevulde brooddoos meebrengen. 

Naar huis

De leerlingen die naar huis gaan eten, worden opgehaald aan de hoofdingang (grote speelplaats Schommen) om 12u. Indien zij zelfstandig naar huis gaan, wordt dit schriftelijk gemeld aan de klasleerkracht of het secretariaat. Ze komen niet terug naar school voor 12u40. Vanaf dan is er weer toezicht op de speelplaats. De kinderen worden ten laatste om 12u55 terug op school verwacht.

Boterhammen

De leerlingen kunnen 's middags meegebrachte boterhammen opeten in de schoolrefter. We werken met een flexibel reftersysteem. Dit betekent concreet dat leerlingen vrij mogen komen eten tussen 12u en 12u30. Ze kiezen zelf met wie ze aan tafel gaan zitten. Grote kinderen zorgen voor kleinere kinderen. Elk groepje is verantwoordelijk voor het netjes opruimen van de eigen tafel. 

De kinderen brengen een drinkbus met water mee. Op school voorzien we melk voor wie dit wenst.

Warme maaltijd

De leerlingen hebben ook altijd de mogelijkheid om ‘s middags soep te eten. Dit wordt ons aangeboden door het gemeentebestuur.

Je kan ook een warme maaltijd bestellen (betalend). Deze dienen telkens voor een hele maand doorgegeven te worden aan het secretariaat. 

Annuleren van maaltijden (bv. bij ziekte) dient te gebeuren vóór 8u45u ’s ochtends. Dit kan telefonischof per mail.

Het menu voor de komende weken kan geraadpleegd worden via de website van onze leverancier. 

Menu met allergeneninfo

Extra info allergenlijst:

De allergenen worden zichtbaar door te hoveren over het infobolletje naast de eindbereiding. Daarnaast kan ook de allergenen informatie uitgeklapt worden. Hier kan één of meerdere allergenen geselecteerd worden. Vervolgens toont het menu welke eindbereidingen de aangeduide allergenen bevatten.