Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt best a.d.h.v. de kids-ID van je zoon of dochter. Ook volgende documenten kan je hiervoor gebruiken: een isi+-kaart, een uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje van de ouders, het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of de reispas voor vreemdelingen.


In te vullen documenten:

  • het inschrijvingsformulier
  • het keuzeformulier levensbeschouwing 
  • het formulier "gelijke onderwijskansen".

Bij de inschrijving onderteken je voor akkoord met de inhoud van het pedagogisch project, het schoolreglement en afsprakenbrochure. Deze documenten kan u hier inkijken.

Inschrijven kan...

na afspraak met de directie of het secretariaat van onze school. Dit kan telefonisch of per mail.


Vrije plaatsen voor schooljaar 2024-2025:

1ste lj2
2de lj13
3de lj12
4de lj4
5de lj0
6de lj15

Inschrijven voor schooljaar 2024-2025:

Voorrangsperiode broer/zus en kinderen personeel (°2022)maandag 22 januari 2024 (9u) - vrijdag 2 februari 2024 (15u)
Aanmeldingsperiode voor alle leerlingendinsdag 27 februari 2024 (12 uur) - dinsdag 19 maart 2024 (12 uur)
Toewijzig van de school (ticket)vrijdag 19 april 2024 om 12 uur
Inschrijvingsperiode voor leerlingen met een ticketmaandag 22 april 2024 - maandag 13 mei 2024
Vrijde inschrijvingenvanaf donderdag 23 mei 2024 12u
  • Kleuters Gekko

Kleuterschool Gekko behoort tot onze scholencampus. De inschrijving in de kleuterschool geeft automatisch recht op inschrijving in Gebo. Aan de kinderen van de 3de kleuterklas zal gevraagd worden om de inschrijving te vernieuwen.

Kleutertjes van Gekko hoeven zich dus niet aan te melden. Omdat wij campusscholen zijn (Gebo en Gekko) hebben de kinderen van Gekko reeds een plekje in ons 1ste leerjaar.

Theoretisch worden al de kleutertjes beschouwd als 'reeds ingeschreven'.  Er wordt wel gevraagd om de inschrijving te vernieuwen. (Er moet o.a. een keuze voor levensbeschouwing worden gemaakt  en zo hebben we ook zicht op alle kinderen die zeker naar Gebo komen) Hiervoor zal de school de nodige documenten bezorgen. 

  • Voorrangsgroep zelfde leefentiteit (broers en zussen) en kinderen personeel voor kinderen die geboren zijn in het jaar 2022

Inschrijven kan tussen maandag 22 januari 2024 (start 9u) t.e.m. vrijdag 2 februari 2024 (15u). 

  • Alle andere kinderen op zoek naar een school

Voor deze inschrijving dien je je aan te melden via www.naarschoolinregiomechelen.be 
De aanmeldingsperiode loopt van dinsdag 27 februari 2024 (12 uur) - dinsdag 19 maart 2024 (12 uur).

De toewijzing van de school mag je verwachten op vrijdag 19 april 2024 om 12 uur.

  • Leerlingen met ticket

Inschrijven kan tussen maandag 22 april 2024 - maandag 13 mei 2024. Neem contact op met de school om je kind in te schrijven.

  • Vrije inschrijving

Was er geen plaats voor je kind? Heb je je kind niet aangemeld? Vanaf donderdag 23 mei 2024 (12u) kan je inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.

De beschikbare vrije plaatsen zullen zichtbaar zijn op www.lop.be - LOP regio Mechelen - Kleuter en lager onderwijs -  INFO VOOR OUDERS. 
Tijdens de vrije inschrijvingen geldt er geen enkele voorrang. Kinderen worden onmiddellijk ingeschreven met een bewijs van inschrijving of worden onmiddellijk geweigerd met een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving.