Hoe inschrijven?

Inschrijven gebeurt best a.d.h.v. de kids-ID van je zoontje of dochtertje. Ook volgende documenten kan je hiervoor gebruiken: een isi+-kaart, een uittreksel uit de geboorteakte, het trouwboekje van de ouders, het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of de reispas voor vreemdelingen.

Bij de eerste inschrijving ontvang je het pedagogisch project, schoolreglement en afsprakenbrochure. Bij de inschrijving onderteken je voor akkoord met de inhoud van deze documenten...
In te vullen documenten: het inschrijvingsformulier, keuzeformulier levensbeschouwing en het formulier "gelijke onderwijskansen".

Inschrijven kan...

… tijdens het kleuterparcours

… tijdens het Gebocafé (opendeur)

 na afspraak met de directie. Dit kan telefonischof permail.

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022:

  • Kleuters Gekko

Kleuterschool Gekko behoort tot onze scholencampus. De inschrijving in de kleuterschool geeft automatisch recht op inschrijving in Gebo. Aan de kinderen van de 3de kleuterklas zal gevraagd worden om de inschrijving te vernieuwen.

Kleutertjes van Gekko hoeven zich dus niet aan te melden. Omdat wij campusscholen zijn (Gebo en Gekko) hebben de kinderen van Gekko reeds een plekje in ons 1ste leerjaar.

Theoretisch worden al de kleutertjes beschouwd als 'reeds ingeschreven'.  Er wordt wel gevraagd om de inschrijving te vernieuwen. ( Er moet o.a. een keuze voor levensbeschouwing worden gemaakt  en zo hebben we ook zicht op alle kinderen die zeker naar Gebo komen) Hiervoor zal de school documenten bezorgen. 

  • Voorrangsgroep zelfde leefentiteit (broers en zussen) en kinderen personeel

Inschrijven kan vanaf maandag 11 januari (start 9u) t.e.m. vrijdag 22 januari 2021 (15u).

  • Alle andere kinderen op zoek naar een school

Voor deze inschrijving dien je je aan te melden via www.kiesjeschool.be.
De aanmeldingsperiode loopt van maandag 1 maart (start 12u) t.e.m. vrijdag 26 maart 2021 (12u).

  • Leerlingen met ticket

Inschrijven kan van maandag 3 mei tot en met woensdag 26 mei 2021. Neem contact op met de school om je kind in te schrijven.

  • Vrije inschrijving

Was er geen plaats voor je kind? Heb je je kind niet aangemeld? Ga dan vanaf maandag 7 juni 2021 (9u) naar een school met nog vrije plaatsen.

De beschikbare vrije plaatsen zullen zichtbaar zijn op www.lop.be - LOP regio Mechelen - Kleuter en lager onderwijs -  INFO VOOR OUDERS. 
Tijdens de vrije inschrijvingen geldt er geen enkele voorrang. Kinderen worden onmiddellijk ingeschreven met een bewijs van inschrijving of worden onmiddellijk geweigerd met een bewijs van niet-gerealiseerde inschrijving.