Groeien in communicatie

In onze GeBo-school neemt communicatie een essentiële plaats in. Het is een middel om mensen met elkaar te verbinden. GeBo streeft naar een pestvrije omgeving waar een respectvolle houding het fundament vormt.
Geweldloos communiceren en goede omgangsvormen trekken we door naar alle contacten met kinderen, ouders en externen via gesproken en geschreven taal, al dan niet digitaal. Doelgericht en bewust communiceren is een belangrijke sociale vaardigheid in onze school en wordt geoefend in elk aspect van ons GeBo-schoolleven.

extern:

intern:

  • samenwerking in groepen en duo, projecten

  • speelplaatswerking met anti-pestbeleid, STOP-stappenplan, geweldloze communicatie

  • mediawijsheid

  • Afspraken op de speelplaats, in de refter en in de klas


Terug naar VISIE

De 9 bollen van de boom verwijzen naar de eilanden van de talentenarchipel.

Klik op de tegeltjes hieronder als je meer info wenst over de verschillende eilanden en hoe we hieraan werken op onze school.

A tot Z