Bestuur

Het gemeentebestuur van Bonheiden vormt het schoolbestuur van onze school.

Degelijk gemeentelijk onderwijs verstrekken, is een duidelijke prioriteit en ons schoolbestuur creëert hiervoor een ruim kader waarbinnen wij, met het ganse team, die optie mee nastreven.

Binnen de gemeente Bonheiden zijn er twee gemeentescholen: de GEKKO voor de kleuters en de GEBO voor de lagere school. Deze twee scholen vormen samen een campusschool. Er is een vlotte doorstroming van de kleuterschool naar de lagere school.