Zorg

  • Ik groei, ik leer, ik ben oké en dat is genoeg♥

Kind staat centraal…

Een kind mag zijn wie hij is. Onderwijzen en opvoeden is maatwerk. Elk kind is - gelukkig maar! - anders. Het heeft zijn eigen bagage, sterktes en groeipunten, noden en verlangens waar wij op inspelen door een gedifferentieerde aanpak. We zijn niet blind voor beperkingen, zoeken waar nodig gerichte hulp en zien in ieder kind potentieel.

  • Klasleerkracht maakt het verschil♥

Leerkracht is de spilfiguur in de zorg.

Geloven in je leerlingen, maar ook in jezelf als leer-kracht vormt de ideale basis, zodat iedereen kan uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.

Door het organiseren van een veilig klas- en schoolklimaat en een brede, krachtige leeromgeving geven we kinderen wat ze nodig hebben om uit te groeien tot zelfredzame, veerkrachtige en liefdevolle jongvolwassenen.

We leren onze leerlingen kennen, reiken structuur aan, bevorderen empathie en sociaal gedrag en moedigen zelfstandigheid aan.

  • Ga samen in de modder staan♥

Zorg is een samenverhaal.

We dragen als team zorg voor de zorg. Onze duidelijke en gedragen zorgvisie vertalen we naar ons zorgbeleid. Structuren, systemen en professionalisering van het schoolteam ondersteunen onze schoolinterne samenwerking. Een goede samenwerking met ouders en externen zorgt voor een brede en maximale betrokkenheid.

  • Fouten maken is fijn, want dan leren wij♥

Geloof in de groei van elk kind.

Leerlingen in uitdagende situaties brengen zorgt voor de ultieme mogelijkheid om te laten zien dat ze kunnen groeien. Fouten maken hoort daar gewoon bij. Het zorgt voor een belangrijke leerervaring en goesting om te blijven groeien.

  • Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan♥

Autonomie geeft zelfvertrouwen.

Autonomie betekent in de eerste plaats dat je mag zijn wie je bent. Hoe meer je in jezelf gelooft en op jezelf vertrouwt, hoe veerkrachtiger je in het leven staat, betekenisvolle relaties kan aangaan én authentieke keuzes kan maken.

Opgroeien betekent je eigen boontjes leren doppen, beetje bij beetje. Een leerling krijgt op GeBo alle kansen om dat te doen. Op die manier leert hij niet alleen omgaan met de realiteit om zich heen, in al zijn facetten, maar bouwt het ook zelfvertrouwen op. 

Een leerling ontwikkelt een realistisch beeld van wat hij al kan en wat nog niet. Hij staat met beide voeten op de grond en weet diep vanbinnen dat hij zelf oplossingen kan bedenken voor allerlei obstakels.

We respecteren het eigen groeipad en de eigenheid van elke leerling. Leerlingen hebben recht op verantwoordelijkheid en inspraak.