Levensbeschouwelijke Vakken

Levensbeschouwing is een ‘visie’ op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden.

Onze school is een gemeenteschool en behoort daardoor tot de groep van officiële scholen. Dit wil zeggen dat leerlingen twee uur per week les krijgen in de levensbeschouwing van hun keuze. Men kan kiezen tussen niet-confessionele zedenleer of één van de erkende godsdiensten: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de joodse of de islamitische godsdienst.

Levensbeschouwing op onze school

Twee uur per week krijgen de leerlingen les van een vakleerkracht levensbeschouwing. De levensbeschouwingen die op onze school worden gevolgd zijn:

  • Rooms-Katholieke Godsdienst (RKG)
  • Islamitische Godsdienst (ISL)
  • Niet-confessionele Zedenleer (NCZ)

Gluren bij de buren

Daarnaast werken de leerkrachten levensbeschouwing ook voor elke leerjaar één thema samen uit.

Deze interlevensbeschouwelijke competenties (ILC) maken deel uit van het leerplan en worden één keer per schooljaar georganiseerd.

Het doel van deze ILC-projecten is elkaar ontmoeten en met elkaar in dialoog gaan.

Met de hulp van hun leermeester vertellen de kinderen over hun levensbeschouwing. Ze vertellen hoe zij deze ervaren in de klas en thuis. Ze laten de anderen even binnen gluren en gaan samen op zoek naar gelijkenissen en verschillen. Ze stellen elkaar vragen en zoeken samen naar antwoorden.

Meer info over deze ILC-projecten kan je terugvinden op de website van de onderwijsinspectie.

Wanneer en hoe moet ik kiezen?

Als je je kind inschrijft in onze school moet je schriftelijk je keuze meedelen voor één van de godsdiensten of voor niet-confessionele zedenleer. Wil je het volgend schooljaar je keuze wijzigen dan moet je dit meedelen aan de school vóór 30 juni van dit schooljaar.

Vrijstelling

Als je geen van de aangeboden cursussen wil, dan kan je na een gemotiveerde aanvraag een vrijstelling krijgen. Je kind krijgt dan niet minder les, maar wordt verondersteld tijdens de vrijgekomen lesuren (minstens 2 per week)  de eigen levensbeschouwing te bestuderen. Bij een vrijstelling engageren de ouders zich dus  voor het onderricht van hun eigen levensbeschouwing.