4de leerjaar

Na het derde leerjaar maken de kinderen de oversteek naar de grote speelplaats en heten we ze welkom in ons vierde leerjaar. Nu we starten in de bovenbouw zetten we extra in op zelfstandigheid, werkhouding en planning. Dit stimuleren we door het gebruik van ons planbord waarin we werken in sporen. 

Wiskunde

In het vierde leerjaar worden we kanjers in het rekenen met getallen tot 100 000. Iets waar de leerlingen elk jaar opnieuw naar uitkijken zijn de kommagetallen. We bouwen verder aan de uitbreiding van de leerstof die in het derde leerjaar gegeven werd: breuken, cijferen, de klok, inhoudsmaten,...

Taal

We leren de werkwoorden in de tegenwoordige tijd correct vervoegen en schrijven. Dit doen we aan de hand van het werkwoordschema. Ook de “beroemde” dt-regel leren we hier toepassen. Nieuwe woordsoorten komen aan bod en we worden experts in het ontleden van zinnen. We trekken onze taallessen regelmatig door tot in de muvo-lessen. Zo organiseren we jaarlijks een modeshow voor de hele school. Onder begeleiding van de leerkrachten en met behulp van enkele (groot)ouders organiseren onze kinderen dit van schets tot uitvoering en zorgen voor de kleinste details om er een spetterende show van te maken. 

Ik en de wereld

Voor de lessen 'Ik en de wereld' werken we verschillende, uiteenlopende thema’s uit: iedereen is anders, water, België, de tijd, EHBO,… Elk thema werken we op een andere manier uit. Zo gaan we op uitstap, doen we onze eerste spreekopdracht over de provincies, werken we met de chromebooks en noem maar op.

Zeeklassen!

Een hoogtepunt in ons vierde leerjaar is onze zeeklassen. Tweejaarlijks trekken we erop uit richting de Panne. Dit doen we samen met het derde leerjaar. We gaan een weekje ontdekken, leren, spelen, … en maken er een onvergetelijke week van!

Vlaamse toetsen

Vlaamse-toetsen-informatiepakket-brochure.pdf2,6 Mb(pdf)

Andere

Naast de klassieke vakken zetten wij ook sterk in op welbevinden, sociale vaardigheden en muvo. Op regelmatige basis organiseren we kindgesprekken waarbij we zo goed mogelijk inspelen op de noden van de kinderen. Voor onze muzische lessen werken we vaak klasdoorbrekend met een doorschuifsysteem. Zo komen alle domeinen zeker aan bod en leren de kinderen ook weer omgaan met andere kinderen en juffen. 

Het vierde leerjaar wordt een jaar om niet te vergeten!


Herbekijk hier de presentatie van de infoavond:

Infoavond 4de + Info Zeeklassen 2023.pdf5,5 Mb(pdf)