3de leerjaar

Wiskunde

In het derde leerjaar leren we rekenen tot 1000. Onze leerlingen werken steeds zelfstandiger met het planbord en de kieskast.  We leren ook cijferen en breuken.

Taal

In de taallessen nemen de verschillende woordsoorten en spelling een belangrijke plaats in. Schrijf je de woorden met een dubbele of enkele medeklinker? Is het een open of gesloten lettergreep? Kan je moeilijke woorden schrijven zonder twijfelen? In het derde leerjaar is spelling zeker niet saai, want we oefenen onze woordpakketten in verschillende leuke en speelse werkvormen: het partnerdictee, het sneeuwballendictee, het wandeldictee...  

Zeeklassen & Ik en de wereld

Om de twee jaar gaan we samen met het vierde leerjaar naar De Panne op zeeklas. Daar beleven we piratenavonturen en leren natuurlijk over de duinen en het strand. In de andere lessen 'Ik en de wereld' leren we vaak over vroeger. Daarom gaan we heel graag op schoolreis naar het openluchtmuseum van Bokrijk.  

Andere

Elke week is er tijd om te tekenen, te knutselen, te zingen en zelfs een woordje Frans te leren tijdens de initiatielessen Frans.

 


Herbekijk hier de presentaties van de infoavond:

Infoavond 3de 2023 + zeeklassen.pdf2,3 Mb(pdf)