2de leerjaar

Taal

In ons tweede leerjaar werken we voor taal met Talent waarin we 9 thema’s  verkennen met een ontdekplaat. Via filmpjes, verhalen, muziek, gedichten,… komen we veel te weten over elk thema. Nadien verdiepen we ons in elk onderwerp en gaan we erover lezen, schrijven, spreken en luisteren. We werken rond volgende thema’s:  Er was eens, Gaatjes, Onder mijn bed, Speelgoed, Proevertjes en proeven, Hoeden en deksels,...” We leren de hoofdletters schrijven, een opdracht die we met veel aandacht en zorg uitvoeren. 

Wiskunde

Voor wiskunde werken we met Wiskanjers. Tijdens de lessen leren we rekenen tot 100 en oefenen we de maal- en deeltafels in. Dit doen we met veel variatie en creativiteit. Ook lessen meten en meetkunde staan op het programma.

Ik en de wereld

In onze lessen 'Ik en de wereld' volgen we de seizoenen en gaan we op verkenning in onze omgeving. Voor deze lessen gebruiken we Wereldkanjers als methode.

Andere

Tijdens de lessen muzische vorming genieten we van het creëren met onze handen, stem en lichaam. 

Daarnaast schenken we ook aandacht aan sociale vaardigheden. Via verschillende speelse werkvormen leren we fijn en geweldloos om te gaan met elkaar. We lezen voor uit het  boek “geluk voor kinderen” om te spreken over onze gevoelens.

We werken zoals de andere leerjaren met een planbord en de kieskast, ook hoeken – en contractwerk worden regelmatig ingezet zodat de kinderen zelfstandig leren werken.

Herbekijk hier de presentatie van de infoavond:

Infoavond 2e 2023.pdf1,9 Mb(pdf)