Vakantie en vrije dagen

Hieronder vind je de data waarop je kinderen niet naar school hoeven te komen: verlofdagen, pedagogische studiedagen, …

Schooljaar 2022-2023

  • 1ste trimester

Pedagogische studiedag : vrijdag 23 september 2022

Facultatieve vrije dag: maandag 10 oktober 2022

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2022 tot en met vrijdag 4 november

Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022

Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023

▪ 2de trimester 

Facultatieve vrije dag: woensdag 1 februari 2023

Krokusvakantie: van maandag 20 februari 2023 tot en met vrijdag 24 februari 2023

Pedagogische studiedag (met hele scholengemeenschap): woensdag 15 maart 2023

Paasvakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023

▪ 3de trimester 

Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023

Facultatieve vrije dag: woensdag 17 mei 2023

Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023

Brugdag na Hemelvaart: vrijdag 19 mei 2023

Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023

Laatste schooldag: vrijdag 30 juni 2023 (Namiddag vrijaf voor de leerlingen. De school eindigt om 11u55. Er is toezicht voorzien tot 13u.)