Vakantie en vrije dagen

Hieronder vind je de data waarop je kinderen niet naar school hoeven te komen: verlofdagen, pedagogische studiedagen, …

Schooljaar 2020-2021

  • 1ste trimester

Pedagogische studiedag : vrijdag 25/09/2020 

Lokale verlofdag: maandag 05/10/2020 

Herfstvakantie: maandag 02/11/2020 tot en met vrijdag 06/11/2020 

Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020 

Kerstvakantie: maandag 21/12/2020 tot en met vrijdag 01/01/2021 

▪ 2de trimester 

Lokale verlofdag: woensdag 27/01/2021 

Krokusvakantie: maandag 15/02/2021 tot en met vrijdag 19/02/2021 

Pedagogische studiedag: woensdag 10/03/2021  

Paasvakantie: maandag 05/04/2021 tot en met vrijdag 16/04/2021 

▪ 3de trimester 

Lokale verlofdag: woensdag 12/05/2021 

Hemelvaart: donderdag 13/05/2021 

Brugdag na Hemelvaart: vrijdag 14/05/2021 

Pinkstermaandag: maandag 24/05/2021


 

Eerstvolgende vakantiedagen

  • woensdag 12 mei 2021 Lokale verlofdag
  • donderdag 13 mei 2021 O.H.Hemelvaart
  • vrijdag 14 mei 2021 Brugdag na Hemelvaart
  • maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag
  • donderdag 1 juli 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021 Zomervakantie 2021