Vakantie en vrije dagen

Hieronder vind je de data waarop je kinderen niet naar school hoeven te komen: verlofdagen, pedagogische studiedagen, …

Schooljaar 2023-2024

  • 1ste trimester

Lokale verlofdag: maandag 25 september 2023

Pedagogische studiedag: woensdag 18 oktober 2023

Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met vrijdag 3 november 2023

Pedagogische studiedag: vrijdag 10 november 2023

Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2023

Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024

▪ 2de trimester 

Lokale verlofdag: woensdag 31 januari 2024

Krokusvakantie: van maandag 12 februari 2024 tot en met vrijdag 16 februari 2024

Pedagogische studiedag: vrijdag 8 maart 2024

Paasvakantie: van maandag 1 april 2024 tot en met vrijdag 12 april 2024

▪ 3de trimester 

Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2024

Lokale verlofdag: woensdag 8 mei 2024

O.H. Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024

Brugdag na Hemelvaart: vrijdag 10 mei 2024

Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024

Laatste schooldag: vrijdag 28 juni 2024 (Namiddag vrijaf voor de leerlingen. De school eindigt om 12u. Er is toezicht voorzien tot 13u.)