Vakantie en vrije dagen

Hieronder vind je de data waarop je kinderen niet naar school hoeven te komen: verlofdagen, pedagogische studiedagen, …

Schooljaar 2021-2022

  • 1ste trimester

Pedagogische studiedag : vrijdag 24/09/2021

Lokale verlofdag: maandag 11/10/2021 

Herfstvakantie: maandag 01/11/2021 tot en met vrijdag 05/11/2021 

Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021 

Kerstavond: vrijdag 24 december 2021 (vrije namiddag)

Kerstvakantie: maandag 27/12/2021 tot en met vrijdag 07/01/2022

▪ 2de trimester 

Lokale verlofdag: woensdag 02/02/2022 

Krokusvakantie: maandag 28/02/2022 tot en met vrijdag 04/03/2022 

Pedagogische studiedag: woensdag 16/03/2022  

Paasvakantie: maandag 04/04/2022 tot en met vrijdag 15/04/2022

Paasmaandag: 18/04/2022 

▪ 3de trimester 

Lokale verlofdag: woensdag 25/05/2022 

Hemelvaart: donderdag 26/05/2022

Brugdag na Hemelvaart: vrijdag 27/05/2022 

Pinkstermaandag: maandag 06/06/2022