Schoolreglement

Schoolreglement en afsprakenbrochure

Het schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen.

In de afsprakenbrochure wordt de praktische werking van onze school beschreven.

Een leerling is pas ingeschreven wanneer de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren met het schoolreglement en de afsprakenbrochure.

Weldra volgt hier het nieuwe schoolreglement in bijlage. Deze wordt momenteel aangepast en bijgewerkt, conform het nieuwe schoollogo en onze nieuwe visie.