Schoolreglement

Schoolreglement en afsprakenbrochure

Het schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen.

In de afsprakenbrochure wordt de praktische werking van onze school beschreven.

Een leerling is pas ingeschreven wanneer de ouders zich schriftelijk akkoord verklaren met het schoolreglement en de afsprakenbrochure.