Busvervoer

In samenspraak met de andere scholen van Bonheiden wordt er gemeenschappelijk leerlingenvervoer (2 bussen) georganiseerd. 

We hanteren hiervoor de tarieven van De Lijn: 1,70 euro per rit. Abonnementen zijn mogelijk en maken de zaak goedkoper voor dagelijkse gebruikers: 56 euro voor een jaarabonnement.

Neem contact op met het secretariaat voor meer info. Zij kunnen je een duidelijker beeld geven van de uurregeling en stopplaatsen. Dit kan telefonischof permail.

Gelieve voorziene afwezigheden te melden aan de begeleidsters.