5de leerjaar

We zetten onze eerste stappen in de derde graad. Iets om zeker naar uit te kijken zijn onze Franse lessen!  Als snel kunnen de kinderen een dialoogje voeren in het Frans want hun spreekdurf stimuleren is heel belangrijk in het vijfde leerjaar. Tijdens de lessen 'Ik en de wereld' maken we een reis door Europa met als kers op de taart een spreekbeurt die ze vol enthousiasme kunnen voorstellen.

We kunnen jullie alvast verzekeren dat het een boeiend en leerrijk schooljaar zal worden!


Herbekijk hier de info van de ouderavond:

Infoavond 5de 2023.pdf42,4 Kb(pdf)


Nog wat oefenen voor WO? 

De Europese Unie